Protectia datelor

Notă de informare generală privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 


 

Prezenta Politică de confidențialitate  explică modul în care societatea ETALON TRAVEL SRL  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în care asigură protecția acestora, conform legislației aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Cine suntem noi?

Societatea ETALON TRAVEL SRL este o persoană juridică română cu sediul în BUCURESTI, STR.GRAMONT 38, ETAJ 1, AP.1, SECTOR 4, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul BUCURESTI sub nr. J40/12797/2016,  având codul fiscal 29231453 .

Ce sunt datele cu caracter personal?

Potrivit GDPR, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal?

Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Această notă tratează, în ordinea de mai jos, următoarele aspecte:

 

 • categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
 • scopurile pentru care prelucrăm acele date cu caracter personal
 • temeiurile care justifică prelucrările noastre
 • persoanele către divulgăm datele
 • perioada pentru care stocăm datele
 • consecințele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră
 • drepturile dumneavoastră și informații cu privire la exercitarea acestora;
 • detaliile noastre de contact

Categoriile de date prelucrate, scopurile, temeiurile

 • 1. Clienți actuali sau potențiali ai societății ETALON TRAVEL SRL.
 • 2. Putem prelucra date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pentru:
  1. Furnizarea serviciilor noastre

Scopul prelucrării

 • a vă transmite o ofertă (la cererea dumneavoastră)
 • a încheia și executa contractul cu dumneavoastră

Temeiul prelucrării

 • necesitatea încheierii și/sau executării contractului cu dumneavoastră

Categoriile de date prelucrate

 • nume și prenume
 • datele din documentul de identitate
 • datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de telefon)

 

  1. Facturarea serviciilor

Scopul prelucrării

 • realizarea plăților

Temeiul prelucrării

 • obligația legală (art. 319 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal)

Categoriile de date prelucrate

 • nume și prenume
 • datele din documentul de identitate
 • Adresă

 

  1. Soluționarea cererilor dumneavoastră

Scopul prelucrării

 • a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră

Temeiul prelucrării

 • executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră

Categoriile de date prelucrate

 • nume și prenume
 • datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de telefon)
 • informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți

 

  1. Comunicare în scop de marketing
  2. Scopul prelucrării
 • a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre (din inițiativa noastră)

Temeiul prelucrării

 • consimțământul dumneavoastră

Categoriile de date prelucrate

 • nume și prenume
 • adresă
 • datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de telefon)

 

 1. Membri (angajați, colaboratori etc.) ai partenerilor noștri contractuali – persoane juridice

Putem prelucra date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pentru:

  1. Menținerea relației contractuale cu companiile din care faceți parte

Scopul prelucrării

 • pentru a colabora cu societatea din care faceți parte (inclusiv pentru a comunica cu dumneavoastră pentru soluționarea eventualelor probleme pe care societatea dumneavoastră sau ${company_name} le întâmpină în legătură cu contractul dintre acestea)

Temeiul prelucrării

 • interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii și de a ne asigura că celelalte companii execută, la rândul lor, acele contracte

Categoriile de date prelucrate

 • nume și prenume
 • poziție
 • angajator
 • datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de telefon)

 

  1. Comunicare în scop de marketing
  2. Scopul prelucrării
 • a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre

Temeiul prelucrării

 • consimțământul dumneavoastră de a primi astfel de comunicări de la noi sau, după caz, pe interesele noastre legitime, acolo unde în urma analizei noastre am ajuns la concluzia că interesele noastre legitime prevalează

Categoriile de date prelucrate

 • nume și prenume
 • adresă
 • datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de telefon)

 

 1. Parteneri contractuali ai noștri – persoane fizice (parteneri de afaceri, nu clienți)

Putem prelucra date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pentru:

  1. Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu dumneavoastră

Scopul prelucrării

 • pentru a putea începe și menține colaborarea cu dumneavoastră

Temeiul prelucrării

 • necesitatea încheierii/executării contractului dintre dumneavoastră și societatea noastră

Categoriile de date prelucrate

 • nume și prenume
 • datele din documentul de identitate

 

  1. Soluționarea cererilor dumneavoastră

Scopul prelucrării

 • a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră

Temeiul prelucrării

 •  executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră

Categoriile de date prelucrate

 • nume și prenume
 • datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de telefon)
 • informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți

 

  1. Comunicare în scop de marketing
  2. Scopul prelucrării
 • pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre

Temeiul prelucrării

 • consimțământul dumneavoastră de a primi astfel de comunicări de la noi sau, după caz, pe interesele noastre legitime, acolo unde în urma analizei noastre am ajuns la concluzia că interesele noastre legitime prevalează

Categoriile de date prelucrate

 • nume și prenume
 • adresă
 • datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de telefon)
 1. Dacă sunteți un vizitator al sediului, al punctelor de lucru sau al altor incinte ale noastre
 2. Scopul prelucrării
 • e posibil să vă solicităm numele și numărul de înmatriculare al mașinii pentru ținerea evidențelor persoanelor care intră în incinta sediului nostru cu scopul a asigura securitatea angajaților noștri, a altor persoane din acele încăperi și a bunurilor noastre
 • e posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a obiectelor, pentru că în unele dintre incintele noastre avem instalate camere de supraveghere video (CCTV), pentru a asigura securitatea angajaților noștri, a altor persoane din acele încăperi și a bunurilor noastre

Temeiul prelucrării

 • interesul nostru legitim de asigurare a securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre

Categoriile de date prelucrate

 • numele și numărul de înmatriculare al mașinii
 • prelucra imagini (înregistrări video) cu dumneavoastră

În toate cazurile, am indicat locurile unde se află aceste camere prin plăcuțe de informare, conform legii.

 

De asemenea, la recepție vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal incluse într-un act de identitate valabil, precum și informații privind scopul vizitei, tot în vederea asigurării securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre, în temeiul interesului nostru legitim.

 1. Răspuns la solicitările autorităților sau prelucrarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă

Scopul prelucrării

 • uneori există o obligație legală de a comunica datele dumneavoastră către anumite autorități, de a stoca datele dumneavoastră pe o anumită perioadă sau de a vă prelucra într-un alt mod datele

Temeiul prelucrării

 • obligația legală pe care o avem

Categoriile de date prelucrate

 • datele dumneavoastră solicitate de către autoritățile publice

 

 1. Realizarea unor tranzacții, restructurări sau a altor operațiuni

În contextul unor tranzacții, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către potențiali achizitori sau consultanți ai acestora ori autorități, deși vom încerca să reducem pe cât posibil aceasta. În acest caz, prelucrarea va avea loc în temeiul intereselor noastre legitime sau al îndeplinirii unor obligații legale.

 1. Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane

Scopul prelucrării

 • constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri (cum ar fi auditori ori experți sau specialiști) sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute

Temeiul prelucrării

 • îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime

Categoriile de date prelucrate

 • nume și prenume
 • datele din documentul de identitate
 • datele dumneavoastră solicitate de către entitățile sus menționate

 

 1. Prevenirea fraudelor

Scopul prelucrării

 • suntem interesați ca activitatea noastră să se desfășoare în condiții de legalitate, iar din acest motiv putem prelucra datele dumneavoastră (cum ar fi prin transmiterea acestor date către consultanții noștri din diverse domenii – auditori, avocați etc. ori prin consultarea acestor date)

Temeiul prelucrării

 • interesele noastre legitime de a preveni fraudele și alte nelegalități în activitatea noastră ori, după caz, de obligațiile noastre legale de a asigura legalitatea operațiunilor noastre

Categoriile de date prelucrate

 • nume și prenume
 • datele din documentul de identitate

 

 1. Despre datele terților

Dacă ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții dumneavoastră, membrii dumneavoastră de familie, persoanele aflate în întreținerea dumneavoastră etc.), trebuie să vă asigurați că i-ați informat despre aceasta și că i-ați îndrumat spre această informare cu privire la modul în care ${company_name} prelucrează datele cu caracter personal.

Vom informa respectivele persoane în mod corespunzător despre modul în care le prelucrăm datele, atunci când este cazul.

Cui vom divulga datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră?

Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice. Încercăm să limităm accesul la datele al persoanelor din afara companiei ETALON TRAVEL SRL care vă prelucrează datele cu caracter personal (ie, societatea căreia i-ați furnizate datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră). Cu toate acestea, în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră, potrivit celor de mai jos.

 

Putem divulga datele dumneavoastră către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi în diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente, sau stocarea de date, servicii de plată, diverse servicii pe care le putem externaliza, cum ar fi în domeniul resurselor umane), alte persoane, instanțe, autorități.

În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a asigura siguranța documentelor, degrevarea activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.

De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice. În toate aceste cazuri ne vom asigura că destinatarii datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

În ce condiții am putea transfera datele dumneavoastră către state terțe sau organizații internaționale

În acest moment transferăm și  intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizații sau persoane din state terțe sau către organizații internaționale, DOAR cu scopul de a aduce la indeplinire contractul cu d-stra, in cazul in care contractu prevede un parteneriat international. Dacă va fi necesar să transferăm datele către vreuna dintre destinațiile de mai sus, cu un alt scop decat cel de aducere la indeplinire a contractului,  vă vom informa în avans despre decizia noastră, acordându-vă timpul necesar pentru a vă exercita drepturile în legătură cu transferul datelor dumneavoastră.

Cât vom păstra datele dumneavoastră

Vom stoca datele dumneavoastră până când atingem scopul prelucrării acestor date. Această regulă reflectă principiul prevăzut în art. 5 al. 1 lit. e impus prin Regulament şi este în strânsă legătura cu principiile prevăzute la art. 5 al. 1 lit. c și d. Astfel, prin stabilirea corectă a perioadei de retenție a datelor se evită prelucrarea unor date irelevante, incorecte sau neactualizate.

 

Regulamentul nu prevede perioade minime sau maxime de retenție a datelor, însă Societatea va reevaluarea periodic scopurile prelucrărilor, pentru a se evita situațiile în care prelucrarea continuă deși scopul a fost atins.

 

Perioada de retenție se va stabili și prin raportare la temeiul legal al prelucrării. În cazurile în care prelucrarea se realizează în scopul executării unei obligații legale, termenele de retenție sunt în multe situații prevăzute prin acte normative.

În acest sens statele de plată se vor  păstra pentru 50 de ani, dosarele de personal 75 de ani, iar actele contabile între 5 si 10 ani.

 

În lipsa unor prevederi legale exprese, în anumite cazuri este necesar ca datele prelucrate să fie reținute pentru o perioadă mai lungă, chiar după atingerea scopului inițial. Ne referim în particular la retenția datelor pentru protejarea intereselor Societății, formularea unor apărări în cadrul dosarelor litigioase, în scop probatoriu în cazul unor controale din partea autorităților. În aceste cazuri Societatea stabilește o perioadă de retenție de trei ani (perioada generală de prescripție).

Ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizați datele

În cele mai multe cazuri, nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să încheiem sau să negociem un contract cu dumneavoastră, să vă vindem produsele sau să vă prestăm serviciile noastre, să vă permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să vă răspundem la reclamații sau solicitări ori să vă trimitem comunicări cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre care v-ar putea interesa.

Inexistența unui proces decizional automatizat

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare

Drepturile dumneavoastră

Dreptul de acces la date

Aveți dreptul de a obține accesul la datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obține de la noi informații cu privire la natura, prelucrarea și divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul de a obține rectificarea inexactităților datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a obține transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la retragerea consimțământului

În situațiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră în temeiul consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puțin la fel de ușor cum ne-ați acordat inițial consimțământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, vă rugăm să utilizați detaliile de contact din secțiunea DATELE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos.

Datele noastre de contact

Ne puteți contacta folosind datele de mai jos.

Datele noastre de contact

Denumire completă: ETALON TRAVEL SRL

Adresă sediu social (adresă corespondență): STR. GRAMONT NR.38, ET.1, AP.1, BUCURESTI , SECTOR 4

Număr de telefon:  00 40 31 426 01 20 (disponibil între orele ): 09:00-18:00 de Luni până Vineri

Adresă de email: office@etalontravel.ro

Website: www.etalontravel.ro , www.etalontravelagency.ro

 

 

 

ULTIMA ACTUALIZARE

 

 

 

 

 

                     ETALON TRAVEL SRL  

          10.02.2019

 

 

Newsletter
Vrei sa vezi oferte, noutati si inspiratie pentru urmatoarea vacanta?